Cím: 6400.Kiskunhalas, Bem u. 1.
Telefon/Fax: 77/421-833
Ágazatvezető: Borda Ágnes

 

A Halasi Városgazda Zrt. Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján:

  • Ellátja a helyiség gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
  • Lebonyolítja a költségalapon meghatározott lakbérű lakásokkal kapcsolatos eljárásokat
  • Ellátja azokat a feladatokat, amelyek a lakás kezelési és fenntartási, üzemeltetési, hibaelhárítási, karbantartási és felújítási tevékenységgel, valamint a lakások rendeltetésszerű használatra átadásával, visszavételével, és lakbérek és egyéb szolgáltatási díjak beszedésével és behajtásával kapcsolatosak.
    A törvény, a rendelet, valamint az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, és a polgármester határozatának megfelelő tartalommal megköti a bérleti szerződést.

    (Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről c. rendelet alapján)

Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában 372 db lakás található, ebből 360 db szociális alapon kiutalható bérlakás, illetve 12 db költségalapon bérbe adható lakás.

 

 

A szociális alapon történő bérbeadás feltételei:

Szociális helyzet alapján lakás annak adható bérbe akinek - a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve - az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetében a kétszeresét. (III. fejezet 4.& (1))

 

Költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérbeadásának szabályai:

A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletére kiírt pályázaton bármely természetes személy részt vehet, akinek, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának és más, vele együtt költöző személynek nincs a tulajdonában a településen beköltözhető ingatlana, ingatlan haszonélvezeti, vagy más jogcímen használati joga. (IV. fejezet 12.& (2))


Pályázni, csak nyilvánosan közzétett hirdetés esetén lehetséges!

 

panel 1