Elhelyezkedés

A Kiskunhalasi Ipari Park a keleti iparterületen fekszik, melyet északról a Majsai út, nyugatról a Szegedi út, délről a kiskunfélegyházi vasútvonal határol.
A terület nagysága 42 hektár, melyből önkormányzati tulajdon 20,3 hektár.

 

ipari park terkep

 

 

Megközelíthetőség

Vasút, tömegközlekedés

A terület 200 m-es közelében található a városi vasútállomás, a kelet-nyugati és észak-déli vasútvonalak a terület közvetlen közelében haladnak, az ipari parkban iparvágány és rakodó található. Az ipari parkkal érintkező utakon rendszeres buszjáratok haladnak, a megállók kiépítettek.

 

ipari park kep 1

 

 

Infrastruktúra

A megépített infrastruktúra elemei és a rendelkezésre álló kapacitások:

 • infrastruktúrával ellátott szabad terület: 22600 m2
 • egyéb szabad terület: 54912 m2
 • közlekedési területek: 4.410 m2 (utak, parkolók)
 • elektromos kapacitás: max. 1600 KVA (bővítésre van lehetőség),
 • víz maximális kapacitás: 4800 m3/nap (bővítésre van lehetőség),
 • tűzvíz: van
 • ipari víz: nincs
 • szennyvíz: maximális kapacitás: 6000 m3/nap (bővítésre van lehetőség)
 • csapadékvíz elvezetése: 778 l/sec
 • gáz: három csatlakozási ponton összesen 1000 m3/h

 

 

Betelepülés feltételei

Közvetlen értékesítés

A területek alapára 2.000.-Ft /m2+Áfa.

 • Amennyiben a vevő a szerződésben vállalja a beruházás 2 éven belüli befejezését és ettől számítva minimum 3 évig az ajánlatában foglalt létszám foglalkoztatását, úgy az ügylet megkötésekor csak 1.000.-Ft/m2 + Áfa vételárat kell megfizetnie.
 • Amennyiben vállalásait nem teljesíti, úgy esedékessé válik a különbözet, a mindenkori jegybanki alapkamat + 2% mértékű kamattal növelve.
 • A kötelezettségek biztosítására az ingatlanra elidegenítési tilalmat jegyzünk be, emellett a céggel azonnali inkasszós nyilatkozatot írunk alá.
 • A vevőnek a szerződésben vállalnia kell az Ipari Parki szabályzatok betartását is.
 • A feltételek teljesülése esetén az eladó Önkormányzat a meg nem fizetett vételárat elengedett követelésként könyveli.

 

Kedvezményes vásárlás (részlet)

 • A kevéssé tőkeerős kisvállalkozásoknak a fizetendő összegnek szerződéskötéskor csak egy részét kell teljesítenie, a többit maximum 18 havi, megegyezés szerinti ütemezésben törleszti.
 • A törlesztés ideje alatt az Önkormányzat a telek tulajdonjogát fenntartja, a meg nem fizetett törlesztő részletekre a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő ügyleti kamatot felszámítja. 
 • A vállalkozó által megkezdeni kívánt beruházáshoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot ad ki azzal a feltétellel, hogy a vállalkozó használatbavételi engedélyt csak a teljes hátralék megfizetése után kaphat.

 

Lízing:

 • Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjogát a lízing cég szerzi meg, s a vállalkozóval saját üzleti szabályzata szerint köt szerződést.

 

Bérbeadás:

 • A vállalkozó ebben az esetben csupán a területet veszi bérbe, ott tulajdonosi hozzájárulással felépíti üzemi épületeit majd a területért folyamatosan bérleti díjat fizet a szerződésben meghatározott infláció követéssel.

 

Határozott idejű bérlet:

 • Ez a konstrukció a vállalkozók rövid távon felmerülő problémáinak megoldására és az Ipari Parki ismertté tételére szolgál. Leginkább tehergépjárművek parkolása, ideiglenesen használaton kívüli berendezések (nem szemét és nem alapanyag!) kulturált elhelyezésére szolgál méltányos bérleti díj fejében.

 

 

Betelepülés ösztönzése


A munkahely megtartást dotáló, a 2.000 Ft/m2 eladási árból levonandó 1000 Ft/m2 kedvezmény, így a korábbi koncepcióban megfogalmazott feltételek betartása esetén a vállalkozó a megvásárolt terület után 1.000 Ft/m2 árat köteles megfizetni.

Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat olyan módon is támogatja, hogy a vállalkozás pályázatában vállalt megtartott munkahelyek számához igazodóan munkahelyenként legfeljebb 330.000,- Ft ( azaz Háromszázharmincezer forint ) támogatást ad a terület vételárából. A támogatás kiszámítása oly módon történik,hogy ingyenes terület juttatás esetén a juttatott terület értékét a koncepcióban meghatározott alapáron ( 2.000,- Ft/m2 ) kell számolni, a fenti módon számított értékű ingyenesen átadott terület értéke nem haladhatja meg a megtartott munkahelyenként számított 330.000,- Ft ( azaz Háromszázharmincezer forint ) támogatást

A foglalkoztatás bővítésének ösztönzésére az Önkormányzat lehetővé teszi, hogy az Ipari Parkba betelepülő vállalkozás a területhez ingyenesen jusson hozzá, amennyiben az alábbi feltételek közül bármelyiket teljesíti:

 • amennyiben a betelepülő cég a kérelme beadásakor foglalkoztatott létszámot 25 %-kal, vagy legalább 5 fővel növeli,
 • aki telephelyét más településről helyezi át, amennyiben legalább 5 főt foglalkoztat.
 • aki a kérelme beadásakor legalább 50 főt foglalkoztat s ezt a létszámot vállalja továbbra is, a jelenlegi koncepcióban foglaltak szerint.
 • más településből betelepülőnek számít az a vállalkozás is, aki tényleges tevékenységét még nem kezdte meg.

Az ingyenesen területhez jutó vállalkozásnak vállalnia kell, hogy beruházását a szerződéskötést követő 6 hónapon belül megkezdi, azt ettől számított 18 hónapon belül befejezi és a beruházás befejezésétől számított 3 éven keresztül a szerződésben foglalt létszámot foglalkoztatja.
Bármely vállalt kötelezettség megszegése esetén a terület kártalanítás nélkül visszaszáll az önkormányzat tulajdonába, vagy meg kell térítenie a kedvezmények nélküli vételárat.
Az ingyenes területszerzést a vállalkozás a Halasi Városgazda Zrt. által rendelkezésére bocsátott adatlap kitöltésével kérheti, mely alapján az igényelt terület nagyságának indokoltságát a Gazdasági és a Pénzügyi és Költségvetési bizottságok bírálják el.

Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat a vállalkozás pályázatában vállalt új munkahelyek számához igazodóan, munkahelyenként legfeljebb egymillió forinttal támogatja. A támogatás kiszámítása oly módon történik, hogy ingyenes területjuttatás esetén, az ily módon juttatott terület értékét a koncepcióban meghatározott alapáron (2000 Ft/m2) kell számolni, a fenti módon számított értékű ingyenesen átadott terület nem haladhatja meg a létesítendő munkahelyenkénti 1.000.000,- Ft támogatást.
Amennyiben a betelepülni szándékozó vállalkozók területigénye a fenti mértéket meghaladja, úgy legfeljebb az ingyenesen juttatott területtel megegyező alapterületű további területrészt 1000 Ft/m2 áron jogosult megvásárolni.

 

 

Eljárási rend


Az ipari parkba való betelepülés a területre igényt tartó vállalkozás kérelmére indul.
A kérelemnek a korábbi határozatokban foglaltakon túl tartalmaznia kell azt a kitételt is, hogy a vállalkozás kérelmét egyben ajánlattételként is kezeli és vállalja, hogy az Önkormányzat számára kedvező döntése esetén a határozat meghozatalától számított 15 napon belül előszerződést köt a terület megszerzésére.
Vállalja továbbá azt is, hogy az előszerződés megkötésével egyidejűleg a számára kijelölt telek kialakításának várható költségeit a HALASI VÁROSGAZDA ZRT. pénztárába előzetesen megfizeti.
Az a vállalkozás, amely a vállalt feltételeknek határidőben nem tesz eleget, egy éven belüli ipari parki betelepülésre kérelmet nem terjeszthet elő.